Standard

Стандард

visina

Димензии (mm) a x b x h: 475х470х870

Димензии на ложиште (mm) a’ x b’ x h’: 400х410х350

Маса (kg): 80

Моќност (kw): 8.5 (10.5)

Огревна површина (m²): 45

*производителот го задржува правото да го променува изгледот и димензиите на производот во зависност од своите потреби