PremierM1

Премиер М

visina

Димензии (mm) a x b x h: 462x407x770

Димензии на ложиште (mm) a’ x b’ x h’: 395x395x430

Маса (kg): 83

Моќност (kw): 8 (10)

Огревна површина (m²): 40

*производителот го задржува правото да го променува изгледот и димензиите на производот во зависност од своите потреби