- Металец - http://metalecbitola.com -

Молика Р

MolikaR

visina

Димензии (mm) a x b x h: 450x395x735

Димензии на ложиште (mm) a’ x b’ x h’: 370x340x420

Маса (kg): 66

Моќност (kw): 8 (10)

Огревна површина (m²): 40

*производителот го задржува правото да го променува изгледот и димензиите на производот во зависност од своите потреби